BEZMAKSAS PIEGĀDE PASŪTĪJUMIEM VIRS 70EUR

Mēs izmantojam sīkdatnes netraucētai vietnes veiktspējai, jūsu pārlūkošanas pieredzes uzlabošanai un mārketingam. Ja sniedzat piekrišanu, noklikšķiniet uz pogas "Apstiprināt". Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot instalētos sīkfailus.

NEROLICULTBEAUTY.LV Lietošanas Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.nerolicultbeauty.lv, turpmāk - Nerolicultbeauty.lv, lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2 SIA LAIKS-MODE, uzņēmuma kods LV40003240168, Cēsu iela 31-k1, Rīga, LV-1012

turpmāk – SIA LAIKS MODE, nodrošina Nerolicultbeauty.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Nerolicultbeauty.lv vai izmanto citus Nerolicultbeauty.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Nerolicultbeauty.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4.   Ja Lietotājs iegādājas Nerolicultbeauty.lv piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5.   Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces Nerolicultbeauty.lv, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci Nerolicultbeauty.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Nerolicultbeauty.lv atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

1.6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Nerolicultbeauty.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, SIA LAIKS-MODE ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Nerolicultbeauty.lv.

1.7.   SIA LAIKS-MODE patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Nerolicultbeauty.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8    SIA LAIKS-MODE patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.


2.   Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties Nerolicultbeauty.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos Nerolicultbeauty.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē Nerolicultbeauty.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar SIA LAIKS-MODE Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē Nerolicultbeauty.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu Nerolicultbeauty.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati SIA LAIKS-MODE nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.

2.3. Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Nerolicultbeauty.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis Nerolicultbeauty.lv vietnē, SIA LAIKS-MODE nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā Nerolicultbeauty.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt SIA LAIKS-MODE personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties Nerolicultbeauty.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to SIA LAIKS-MODE izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Nerolicultbeauty.lv sadaļā - Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. SIA LAIKS-MODE garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.7 SIA LAIKS-MODE apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot SIA LAIKS-MODE partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.


3.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Viena pirkuma vietnē Nerolicultbeauty.lv minimālā pirkuma summa ir 20 EUR. Lietotājs var iegādāties preces vietnē Nerolicultbeauty.lv neierobežotu reižu skaitu.

3.2. Preces pirkuma līgums starp SIA LAIKS-MODE un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Nerolicultbeauty.lv datu bāzē.

3.4. SIA LAIKS-MODE piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.5. Ja SIA LAIKS-MODE neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, SIA LAIKS-MODE atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.6. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ SIA LAIKS-MODE nevar nodrošināt interneta veikalā Nerolicultbeauty.lv iegādātās preces piegādi, , SIA LAIKS-MODE apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, , SIA LAIKS-MODE atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta.


4.  Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā Nerolicultbeauty.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus (pasūtot preci);

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci);

4.2.3. ar kredītkarti (pasūtot preci);

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, SIA LAIKS-MODE to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājam ir jāiesniedz SIA LAIKS-MODE rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru SIA LAIKS-MODE jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa.


5.   Preču kvalitāte

5.1.  Visu Nerolicultbeauty.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces SIA LAIKS-MODE nodrošina Nerolicultbeauty.lv veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, modelis, krāsa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

5.2.  Vietnē Nerolicultbeauty.lv nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

5.3. Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs (6.sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē - fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu SIA LAIKS-MODE par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz SIA LAIKS-MODE divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

5.4. Pēc 5.3.punktā noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.

5.5. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIA LAIKS-MODE veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

5.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt SIA LAIKS-MODE bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada SIA LAIKS-MODE izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

5.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIA LAIKS-MODE attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, SIA LAIKS-MODE var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

5.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai SIA LAIKS-MODE atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

5.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt SIA LAIKS-MODE gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu SIA LAIKS-MODE uz adresi Cēsu iela 31, k-1, Rīga, LV-1012, vai rakstot elektroniskā veidā uz birojs@nerolicultbeauty.lv. Pēc iebildumu izvērtēšanas SIA LAIKS-MODE sniedz Lietotājam atbildi. 


6.   Atteikuma tiesības un preču atgriešana

6.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 30 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot SIA LAIKS-MODE iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

6.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jārīkojas kādā no šiem veidiem: :

6.2.1. Lietotājs elektroniski e-pastā nosūta paziņojumu uz SIA LAIKS-MODE e-pastu: birojs@nerolicultbeauty.lv. E-pasta paziņojumā  Lietotājs norāda atgriešanas objektu (preces nosaukumu), pasūtījuma numuru un bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu. Nosūtot atteikumu uz Nerolicultbeauty.lv Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu SIA LAIKS-MODE nekavējoties pēc tā saņemšanas paziņo Lietotājam;

6.2.2. Lietotājs caur savu profilu vietnē Nerolicultbeauty.lv aizpilda atteikuma pieteikumu. Lai izmantotu atteikuma tiesības šādā kārtībā, Lietotājs vispirms pieslēdzas savam lietotāja profilam vietnē Nerolicultbeauty.lv, izvēlas konkrēto pasūtījumu, kurā nopirktās preces vēlas pilnībā vai daļēji atgriezt, un atzīmē, kuras preces un kādā daudzumā Lietotājs vēlas atgriezt SIA LAIKS-MODE  . Pēc atgriežamo preču nosaukuma un daudzuma norādīšanas Lietotājam ir obligāti jānorāda bankas konta numurs, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu, kā arī Lietotājam ir jānorāda veids, kādā Lietotājs preces atgriezīs SIA LAIKS-MODE (pats nogādās SIA LAIKS-MODE veikalā, nodos kurjeram vai ievietos pakomātā). Pēc izvēles Lietotājs var norādīt preču atgriešanas iemeslu. Pēc šo datu ievadīšanas Lietotājs apstiprina atgriešanas pieteikumu un Lietotāja izvēlētajā veidā atgriež preces SIA LAIKS-MODE nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no atteikuma pieteikuma nosūtīšanas dienas. Kad SIA LAIKS-MODE  būs saņēmis atpakaļ Lietotāja atgrieztās preces, SIA LAIKS-MODE nosūtīs Lietotājam apstiprinājumu par preču saņemšanu.

6.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (30 dienas), ja Lietotājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmatošanu nosūta SIA LAIKS-MODE kādā no Lietošanas noteikumu 7.2.punktā norādītajiem veidiem pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu un termiņu.

6.4. Lietošanas noteikumu 6.2.1.punktā norādītajā kārtībā pēc informācijas par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta preci pa pastu atpakaļ SIA LAIKS-MODE, nodrošinot preces piegādi šādā adresē: Brīvības iela 155 k-7, LV-1012, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, vai arī minētajā termiņā patstāvīgi nogādā preci uz minēto adresi.  Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 30 dienu termiņa beigām. Lietotājam ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. SIA LAIKS-MODE  brīdina, ka prece, kas tiek sūtīta atpakaļ ar pasta starpniecību vienīgi līdz pasta nodaļai, nevis faktiski piegādājot preci uz minēto SIA LAIKS-MODE   adresi, netiek uzskatīta par saņemtu, un SIA LAIKS-MODE   nav pienākuma un tas neveic šādu sūtījumu izņemšanu pasta nodaļā.

6.5. SIA LAIKS-MODE bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksā Lietotājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Atmaksājamo naudas summu SIA LAIKS-MODE pārskaita uz bankas kontu, ko Lietotājs norādījis, izmantojot atteikuma tiesības.

6.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav SIA LAIKS-MODE piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids SIA LAIKS-MODE nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

6.7. SIA LAIKS-MODE patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad SIA LAIKS-MODE būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ SIA LAIKS-MODE, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

6.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

6.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

6.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

6.9.2. prece nedrīkst būt bojāta;

6.9.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);

6.9.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

6.10. SIA LAIKS-MODE ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

6.11. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, SIA LAIKS-MODE ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.


7.   Informācijas apmaiņa

7.1. SIA LAIKS-MODE sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Nerolicultbeauty.lv sadaļā - Kontakti.


8.   Atbildība

8.1. SIA LAIKS-MODE ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai Nerolicultbeauty.lv lietošanas kārtībai.

8.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

8.3. SIA LAIKS-MODE nav atbildīga par Nerolicultbeauty.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

8.4 SIA LAIKS-MODE nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus SIA LAIKS-MODE saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SIA LAIKS-MODE centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.


9.  Citi noteikumi

9.1. Attiecības starp Lietotāju un SIA LAIKS-MODE regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

9.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar SIA LAIKS-MODE klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.